Gistpoort complex

Plaats :
Middelburg
Opdrachtgever :
Provincie Zeeland
Oplevering :

----------------------------------------------------------------------
De Norbertijner monniken zijn al lang uit de Middelburgse abdij verdwenen. Sinds 1574 fungeert het monumentale gebouw als zetel van het Zeeuws Provinciaal Bestuur. Het Gistpoortcomplex, vroeger de statiepoort van de abt, herbergde in de loop der tijden onder meer een brouwerij, een wijnhandel, het kadaster en een makelaarskantoor. Sinds kort maakt de Gistpoort weer deel uit van het  Provinciehuis en doet het dienst als moderne kantoorruimte. 

Onze restauratieopvatting is: zo mogelijk herstellen, zo nodig vernieuwen. Dit uit zich in de bewuste confrontatie tussen oud en nieuw. Gerestaureerde monumentale elementen gaan in dialoog met moderne ingrepen, uitgewerkt in een eigentijds idioom. 

Een voorbeeld van deze ontwerpbenadering is de zolderverdieping. De monumentale (ongeïsoleerde) kap is volledig in beeld gebleven, de eigentijdse werkplekken bestaan uit glazen kubussen met een eigen klimaatinstallatie. Indirecte verlichting met spiegels onderstreept de historische setting van dit geheel. Zelfs de (zeer) scheve zoldervloer is gehandhaafd. De werkplekken zijn toegankelijk via een &'catwalk', die de niveauverschillen overbrugt.