Veelzijdigheid met een eigen gezicht

Architecten Alliantie is voortgekomen uit drie gerenommeerde Zeeuwse architectenbureaus. Door onze omvang en ervaring kunnen we grote en complexe opdrachten aan. Daarnaast hebben onze architecten elk hun eigenheid, die een veelheid aan ontwerpen mogelijk maakt. Het team van Architecten Alliantie wordt geleid door de architecten Herwig Minnen, Jessica de Putter en Martijn Jansen en constructeur Paul van Noppen. 

Breedte

Onze manier van werken kenmerkt zich door de breedte. Van ontwerpen, bestekschrijven en begroten, bouwfysica en regelgeving, tot en met toezicht houden op de bouw. We werken volgens het principe van integraal ontwerpen. Al vroeg in het ontwerpproces betrekken we zo veel mogelijk disciplines bij het ontwerp. Daarom hebben wij ook een eigen stedenbouwkundige en een eigen constructeur in ons team.


Diepte

Architecten Alliantie werkt ook in de diepte. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen, zoeken uitdagingen en initiëren studieprojecten. Graag verwerken we vernieuwende ideeën in eigen ontwerpen. Onze ideeën voor C02-neutraal bouwen leidden tot de ontwikkeling en bouw van de eerste duurzame straat in Zeeland.

Kostenbewust

Architecten Alliantie werkt kostenbewust en eerlijk. Ook op het gebied van duurzaamheid. Van elke maatregel kunnen we berekenen wat de terugverdientijd is en hoe hoog de onderhoudskosten zullen zijn. Vaak is met relatief eenvoudige ingrepen al veel te winnen. Bijvoorbeeld met beter isoleren, efficiënte installaties, het slim positioneren van een pand ten opzichte van de zon, de afmetingen van de ramen en het gebruik van recyclebaar materiaal. Wij laten u graag zien hoe met beperkte kosten een groot effect kan worden bereikt.