Brede School Palet

Plaats :
Middelburg
Opdrachtgever :
Gemeente Middelburg, Archipel Scholen, VOC Middelburg, Stichting Arduin, Kinderopvang Walcheren
Oplevering :
2003
----------------------------------------------------------------------

Sinds de herstructurering van de Middelburgse Magistraatwijk, vormt Brede School Palet het kloppend hart van de wijk. Er zijn twee basisscholen, een wijkcentrum, sportzaal, kinderopvang en een dependance van de Arduinse scholen samengebracht.
Buiten schooltijd wordt hier gespeeld en gerecreëerd. Het wijkcentrum, op de kop van Palet, sluit aan bij het nieuwe winkelcentrum. De scholen liggen in de parkachtige ruimte van het middengebied.

Tussen beide scholen liggen vier patio's waardoor daglicht tot diep in het gebouw doordringt. De patio's hebben elk een eigen inrichting: als expositieruimte, openluchttheater, waterpatio en picknickpatio. Veel ruimtes worden multifunctioneel gebruikt, zoals de mediatheek, handvaardigheidruimte, kopieerruimte en het wijkcentrum. 

Overdag maken leerlingen gebruik van het wijkcentrum en buiten schooltijd kunnen wijkbewoners terecht in delen van de scholen. Met de komst van Brede School Palet voelen veel wijkbewoners zich meer betrokken bij het sociale verkeer in de wijk.