Bredeschool Hoge Akker

Plaats :
Best
Opdrachtgever :
Gemeente Best
Oplevering :

----------------------------------------------------------------------
Middels een Europese aanbesteding verkregen we de opdracht voor de transformatie van basisschool Hoge Akker in Best to een Brede School. Door een combinatie van sloop, hergebruik en nieuwbouw is voorzien in een wijkvoorziening met een basisschool, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een sportzaal, een mediatheek.

In het ontwerp hebben we ingezet op een optimale multifunctionaliteit voor alle deelnemers in het brede school concept. Door meerdere ruimtes geschikt te maken voor meervoudig ruimtegebruik is flexibiliteit ingebouwd. Het hart van het gebouw wordt gevormd door de grote hal die door toevoeging van raamopeningen en een grote tribunetrap is veranderd van donkere verkeersruimte tot speelruimte, overblijfruimte en theater met een kleurrijke uitstraling.

Architecten Alliantie was ook verantwoordelijk voor het constructief ontwerp wat samen met het installatietechnisch ontwerp van onze partner Dubourgraaf heeft geleid tot een optimaal geïntegreerd en energetisch duurzaam ontwerp.

Aan de buitenzijde is het gebouw getransformeerd van een sober schoolgebouw tot een paviljoen-achtig gebouw aan de parkrand met een open en kleurrijk karakter.