Mission Statement

BELEVINGSGERICHT ONTWERPEN
Wij geloven dat het oor één van de belangrijkste ontwerpinstrumenten van de architect is. Een architect moet goed kunnen luisteren naar wat er leeft onder de gebruikers. Wij noemen onze werkmethodiek "Belevingsgericht Ontwerpen". Elke groep, ieder individu kijkt met andere ogen, met andere verwachtingen en met een andere beleving naar zijn werk- en leeromgeving. Die beleveniswereld willen wij ontdekken, dat is de start van onze opgave.

WERKMETHODIEK
Wij geloven in een ontwerpproces met intensief overleg met alle partijen, waarbij zowel het individuele als het algemene belang in de gaten wordt gehouden. Door goed naar elkaar te luisteren ontstaat een samenhangend pakket van uitgangspunten, randvoorwaarden en doelstellingen die als basis dienen voor het ontwerp. 

LEKKERE JAS
Het zijn niet de vierkante meters van het Programma van Eisen, niet de technische functionele eisen of de installatietechniek die uiteindelijk de toekomstbestendigheid van de huisvesting bepalen. Uiteraard zijn dat rationele en noodzakelijke voorwaarden maar deze geven geen enkele garantie dat hieruit de beoogde huisvesting ontstaat. Daarvoor is meer nodig. De huisvesting moet goed voelen, als een lekkere jas. Er moet eigenheid ontstaan en een gevoel van identiteit. Dat gevoel kan er alleen komen door vanaf het allereerste begin de belanghebbenden te betrekken bij het ontwerpproces.

DUURZAAMHEID
Van elke maatregel kunnen we berekenen wat de terugverdientijd is en hoe hoog de onderhoudskosten zullen zijn. Vaak is met relatief eenvoudige ingrepen al veel te winnen. Bijvoorbeeld met beter isoleren, efficiƫnte installaties, het slim positioneren van een pand ten opzichte van de zon, de afmetingen van de ramen en het gebruik van recyclebaar materiaal. Wij laten u graag zien hoe met beperkte kosten een groot effect kan worden bereikt.