Mission Statement

De Architecten Alliantie werkt kostenbewust en eerlijk. Ook op het gebied van duurzaamheid.

Van elke maatregel kunnen we berekenen wat de terugverdientijd is en hoe hoog de onderhoudskosten zullen zijn. Vaak is met relatief eenvoudige ingrepen al veel te winnen. Bijvoorbeeld met beter isoleren, efficiënte installaties, het slim positioneren van een pand ten opzichte van de zon, de afmetingen van de ramen en het gebruik van recyclebaar materiaal.

Wij laten u graag zien hoe met beperkte kosten een groot effect kan worden bereikt.