Wat doen we

En wat kunnen we voor u betekenen?


Architectuur

Bij Architecten Alliantie werken drie architecten aan uw projecten. Iedere architect heeft een eigen stijl en specialiteit. Dat maakt ons bureau zo veelzijdig. Als opdrachtgever heeft u daarom alle keus en we zijn er van overtuigd dat we daarmee altijd een passend aanbod kunnen doen. In de beginfase werken onze architecten vaak gezamenlijk aan een opdracht. Daardoor zijn we goed op de hoogte van elkaars werk en kunnen we zo nodig projecten van elkaar overnemen wat de continuïteit van uw project waarborgt. Onder het hoofdstuk projecten tonen wij u gerealiseerd werk.


Constructies

Wij werken integraal. Wij hebben een eigen constructie afdeling. Deze afdeling werkt de projecten van ons bureau constructief uit en opereert ook als zelfstandig ingenieurs- c.q. constructiebureau voor derden. Wij vervaardigen tekeningen en berekeningen voor de nieuw- en verbouw van woningen en utiliteitsprojecten en verzorgen advisering op allerlei gebied o.a. toetsing van brandwerendheid, funderingsherstel en bijzondere constructies. Wij berekenen funderingen en werken constructies uit in hout, staal, metselwerk en beton, inclusief de constructieve detailleringen. Wij kijken daarbij niet alleen naar de gebruiks- en sterkte-eisen maar betrekken ook economische en planmatige aspecten bij onze uitwerking. Daarnaast werken wij nauw samen met installatieadviseurs. Zo kunnen wij de constructies en installaties van een gebouw al in de vroegste ontwerpfase laten meewegen. Hierdoor zijn onze ontwerpen niet alleen vandaag functioneel, maar ook op de toekomst voorbereid.

Stedenbouw

Architecten Alliantie ontwerpt stedenbouwkundige plannen, van kleinschalige herstructurerings- en inbreidingsplannen tot grootschalig landschappelijke inpassingen. Deze ontwerpen werken we vervolgens uit tot inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Daarnaast kunnen we ook verdere planologische procedures begeleiden. Architecten Alliantie is aangesloten bij de BNSP, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen.


Bouwkundig Advies

Binnen ons team beschikken we over alle kennis en ervaring die nodig is om een project van A tot Z uit te werken. We kunnen onze opdrachtgevers begeleiden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of bij het technisch uitwerken van een ontwerp. De benodigde bouwtoetsen, BENG/EPC-berekeningen, milieuprestatieberekeningen en brandveiligheidstoetsen maken we zelf zodat alle componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd. 


Duurzaam in de breedste zin van het woord

Architecten Alliantie heeft jarenlang ervaring met Duurzaam Bouwen. In de vorige eeuw waren we al tweemaal winnaar van de Zeeuwse Milieuprijs met duurzame projecten in Hoek en in Axel. Het project Hoven van Axel is een voorbeeldproject voor duurzaam bouwen van Senternovem. In Zeeland en daarbuiten zijn wij een van de voorlopers op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Voorbeelden hiervan zijn WoonEco Grijpskerke, Bredeschoolplus Lage Mierde, Prooijenspark Middelburg, passiefwijk Wissenkerke en CO2-neutraal Heinkenszand.

Duurzaam beperkt zich bij ons niet alleen tot energiebesparende maatregelen. Ook materiaalgebruik en levensduur maken deel uit van het begrip duurzaam. Architecten Alliantie ontwerpt kostenbewust waarbij we streven naar optimalisatie van bouwkosten en onderhoudskosten. Te vaak nog wordt er alleen maar gekeken naar de stichtingskosten van een gebouw terwijl de exploitatiekosten vaak zwaarder op de jaarlasten drukken dan de aflossing van de bouwkosten. In het team van Architecten Alliantie zitten kostendeskundigen die naast bouwkundige begrotingen ook meerjarige onderhoudsplanningen kunnen opstellen.